Om GuteLin

Om huset

Under åren 1913-1964 fanns det två affärer i Kräklingbo socken, här på gården bedrev Axel Johansson och hans fru Anna en av dessa. Anna och Axel övertog lanthandeln efter Albin Hallgren och hans fru. Albins fru bedrev senare en hatt och mode affär i Roma. Huset var avdelat i en affärsdel och en bodel, man ser tydliga spår efter lanthandeln runt om i huset och på gården. Här sålde man det mesta som kunde behövas i hemmet, man utförde även till viss del reparationer och på gården fanns så småningom också en tankstation. i mitten av 60-talet stängde man butiken och familjen utnyttjade istället hela huset som bostad. Deras son Egon blev senare under 60-talet den enda lanthandlaren i socknen då han tog över den mer "centrala" och på den tiden enda  affären, som låg granne med sparbanken. Lanthandeln fanns ännu kvar i socknen en bit in på 2000-talet, men då som en ekonomisk förening.

affär.jpg

Om oss

I slutet på 2014 köpte vi den gamla lanthandeln, och som Axel och Anna så sköter vi verksamheten här hemma på gården. Produktionen av linoljesåpa och vaxer samt övriga produkter är småskalig med sikte att på så sätt få en högre kvalitet, vi följer gamla recept för att bibehålla det gedigna hantverket. Råvarorna köps in från olika platser runt om på ön, våra gotländska varorna håller väldigt hög kvalitet och då kan vi också få detsamma på slutprodukten.

Untitled_edited.jpg
huset hallgren.jpg